Terapia Wad Wzroku

Poprzez przywrócenie balansu w powięzi koordynującej pracę mięśni oka istnieje możliwość odtworzenia warunków do cofnięcia się wady wzroku.

Jest to proces złożony, do którego podejść należy z wielu stron.

Wada wzroku może być spowodowana wieloma czynnikami.

Wada może mieć podłoże psychosomatyczne, zmęczeniowe, urazowe, napięciowe.

Każdemu z tych czynników można się przyjrzeć i go zrozumieć, aby mógł już dłużej nie oddziaływać na gałkę oczną.

Obecnie pracuję najbardziej z czynnikiem napięciowym.

Pracuję na powięzi koordynującej mięśnie oka, a także na oddziałujących na nie strukturach.

Przywracając balans i plastyczność w powięzi, mięśnie 'obsługujące’ oko mają odtworzone prawidłowe warunki pracy.

Zostaje wyregulowane patologiczne napięcie, któremu były poddane i przestają oddziaływać bardziej niż muszą na gałkę oczną.

Gałka ma możliwość powrotu do swojego naturalnego kształtu, przez co soczewka odzyskuje prawidłowy kąt i zmienia się miejsce ogniska, w którym obraz jest ostry.

Zapraszam do rejestracji terminu bezpośrednio przez kalendarz w zakładce rejestracja.

 

Do zobaczenia!