BADANIE NEUROLOGICZNE

Dla zainteresowanych przybliżę jakiego rodzaju badania neurologiczne wykonuje, oraz co można dzięki niemu zdiagnozować.

Badanie neurologiczne wykonuję w przypadku objawów wskazujących na istotność takiego badania, takich jak:

  • spadek czucia skórnego
  • zaburzenia siły mięśniowej
  • parestezje (drętwienia, mrowienia, pieczenie, palenie)

Na badanie neurologiczne wykonywane w gabinecie składa się:

  • ocena czucia skórnego
  • ocena odruchów mięśniowych
  • ocena czucia dróg wstęgowych (czucie skórne, wibracja, rozdzielczość dwupunktowa (ocena czucia dwóch oddalonych od siebie punktów), czucie kształtu)
  • ocena czucia dróg poza wstęgowych (temperatura, ból)
  • testy i objawy dodatkowe (specyficzne w kierunku poszczególnych chorób układu nerwowego, lub udających objawami choroby układu nerwowego).

Celem tak złożonego badania neurologicznego jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy objawy z którymi osoba zgłasza się do gabinetu są objawami, z którymi można bezpiecznie i skutecznie pracować, czy jest to obszar ryzyka, który powinien być skonsultowany przez neurologa/neurochirurga.

Niezależnie od wyniku badania, korzyść z niego płynąca jest taka, że w przypadku objawów wskazujących na konieczność konsultacji neurologicznej osoba badana wie jakie kroki podjąć w związku ze swoimi objawami oraz nie traci czasu na potencjalnie nieskuteczną, czy niebezpieczną terapie.